VIII LO Samorządowe przy ulicy Worcella zostało docieplone i odnowione. Prace zamknęły się w kwocie 2,6 mln zł.

- Wartość realizowanych w tym roku inwestycji termomodernizacyjnych, które były lub są prowadzone w miejskich placówkach oświatowych, to w sumie 32,5 mln zł przypomina prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – To zadania bardzo „na czasie“, zwłaszcza w dobie kryzysu energetycznego, bo służą nie tylko estetyce i komfortowi uczniów i nauczycieli. ale także efektywności energetycznej budynków.      

Prace związane z inwestycją trwały od lipca 2021 r. i niedawno się zakończyły. Zakres robót objął docieplenie budynku oraz uporządkowania bezpośredniego otoczenia szkoły (w ramach nawierzchni utwardzonych). Termomodernizację przeszedł budynek szkoły ze stropodachem i dociepleniem kominów oraz dociepleniem ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z instalacją odgromową. Przeprowadzono też wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien, remont wejść i schodów do obiektu oraz remont placu przy szkole.

Wykonawcą zadania była firma „DZIEDZICKI“. Koszt inwestycji wyniósł 2 mln 600 tys. zł, a środki pochodziły z puli uzyskanej przez Częstochowę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Warto przypomnieć, że wiosną tego roku VIII LO wzbogaciło się także o windę dla osób z niepełnosprawnościami (miejska inwestycja kosztowała 500 tys. zł).

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę