Miasto przygotowało 246 dodatkowych miejsc w rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych.

29 lipca zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych do szkół, którzy potwierdzą wolę uczęszczania poprzez dostarczenie oryginału świadectwa. W przypadku osób, którym nie udało się dostać do żadnej szkoły, od 1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Wówczas uczniowie będą mogli zgłaszać się bezpośrednio do szkół wraz z wnioskiem o przyjęcie. Informacje o wolnych miejscach zostaną ogłoszone 29 lipca. W rekrutacji uzupełniającej o zakwalifikowaniu ucznia do szkoły również decyduje liczba punktów.

Z uwagi na fakt, że liczba absolwentów szkół podstawowych, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej szkoły ponadpodstawowej jest wysoka, władze miasta podjęły decyzję o kolejnym zwiększeniu liczby miejsc zarówno w liceach, jak w technikach, poprzez przyjęcie większej liczby uczniów do każdej tworzonej klasy.

Przypomnijmy, że liczbę miejsc w klasach miasto zwiększa w następujących liceach: I LO im. J. Słowackiego, V LO im. A. Mickiewicza, VII LO im. M. Kopernika, VIII Liceum Samorządowym, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego. W VIII Liceum Samorządowym zostanie ponadto utworzona dodatkowa klasa.

W przypadku szkół technicznych, liczba miejsc zostanie zwiększona we wszystkich oddziałach. Ponadto dodatkowa klasa powstanie w Zespole Szkół Ekonomicznych.

W sumie w rekrutacji uzupełniającej przygotowano dodatkowo 246 miejsc: 113 miejsca w liceach oraz 133 miejsca w technikach.

Przypomnijmy, że już wcześniej – 18 lipca - biorąc pod uwagę dużą liczbę młodzieży z dobrymi wynikami, wybierającą miejskie szkoły, zwiększono liczbę klas w szkołach, w których liczba kandydatów była kilkukrotnie większa niż przygotowane miejsca: w liceach utworzono 5 dodatkowych oddziałów, czyli 197 miejsc w  LO im. J. Słowackiego,  IV LO im. H. Sienkiewicza, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe oraz XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego; w technikach utworzono 7 dodatkowych oddziałów, czyli 225 miejsc w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych, Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. W. Sikorskiego, Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego.

Pierwotnie przygotowano dla chętnych 120 oddziałów – w liceach, technikach i szkołach branżowych, czyli 3600 miejsc. Po 18 lipca liczba miejsc w częstochowskich szkołach ponadpodstawowych zwiększyła się do 4022, a obecnie będzie to już 4268 miejsc.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę