13 października odbyły się uroczystości inaugurujące Rok Jubileuszowy Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego. 70 lat temu zostało zawiązane Państwowe Liceum Technik Plastycznych.

Szkoła powstała w 1947 roku i od razu kształciła na kierunkach  techniki rzeźbiarskie, ceramika, metaloplastyka. W 1967 roku została przemianowana na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, wówczas nauka odbywała się na kierunku jubilerstwo i ceramika artystyczna. W 1990 roku częstochowski „Plastyk” po raz pierwszy otrzymuje własną siedzibę  - po latach tułaczki po wynajmowanych lokalach - w budynku przy ul. Pułaskiego 15, a rok później Ministerstwo Kultury i Sztuki nadaje mu imię Jacka Malczewskiego. W 1998 roku powstaje nowy kierunek kształcenia: grafika użytkowa, specjalizacja: formy wydawnicze. Szkoła nawiązuje też stałą współpracę bezpośrednią (opieka merytoryczna, recenzje, konsultacje) z ASP we Wrocławiu (dla ceramiki artystycznej), ASP w Łodzi (dla jubilerstwa) oraz ASP w Katowicach (dla grafiki użytkowej). W 1999 roku zostaje wprowadzony nowy 6-letni cykl kształcenia, a szkoła jest przemianowana na Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych. W 2002 roku Minister Kultury powołuje Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w skład którego wchodzą 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych oraz 4-letnie Liceum Plastyczne. W 2009  roku rozpoczyna się rozbudowa Zespołu Szkół Plastycznych, zakończona 3 lata później. Dyrektorem „Plastyka” od wielu lat pozostaje Anna Maciejowska.

Wielu absolwentów szkoły ma za sobą liczne sukcesy, także międzynarodowe. Wśród nich jest m.in. Jerzy Duda-Gracz,  Jerzy Kędziora , Marian Michalik, Maciej Kędziora, Dariusz Pala, Roman Lonty, Adam Patrzyk, Andrzej Desperak.

Rozpoczęte dziś obchody jubileuszowe potrwają cały rok. Część oficjalną poprzedził bogaty program artystyczny. W uroczystości w sali audytoryjnej Zespołu Szkół Plastycznych częstochowski samorząd reprezentowali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski.

Więcej informacji o szkole można znaleźć tutaj

 

Źródło: UM Częstochowy 

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę