Do 15 lipca trwa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Uczelnia przygotowała dla kandydatów ponad 60 kierunków studiów. 

Tradycyjnie kandydaci rejestrują się poprzez stronę https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/, na której znajdą wszelkie informacje na temat oferty kształcenia, warunków przyjęć oraz harmonogram rekrutacji. Uniwersytet przygotował dla kandydatów pond 60 kierunków studiów: I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz kierunki zakończone uzyskaniem dyplomu inżyniera. Propozycja zawiera również kierunki prowadzone w języku angielskim.

Wśród nich znajduje się tegoroczna nowość - Medical Engineering (studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, studia stacjonarne i niestacjonarne).

Internetową rekrutację prowadzi również Szkoła Doktorska UJD, która oferuje aż 13 dyscyplin umożliwiających uzyskanie stopnia doktora. Wśród nich znajdują się: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o kulturze fizycznej, nauki prawne, nauki o zdrowiu, pedagogika, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Dokumenty można składać do 10 lipca 2024 roku.

Więcej informacji na stronie IRK: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/news/35.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę