2 marca w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie odbyła się druga edycja konkursu promującego szkolnictwo zawodowe „Otwórz się na zawód”. uczniowie i uczennice ostatnich klas szkół podstawowych poznawali bliżej technikę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz zawód montera sieci i instalacji sanitarnych.

Konkurs zorganizowano pod patronatem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z Zespołem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej - Centrum Informacji Zawodowej.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Jego celem - upowszechnienie kształcenia zawodowego, w tym zachęcenie młodych ludzi do zapoznania się z wybranymi zawodami nauczanymi w Zespole Szkół Technicznych: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz monter sieci i instalacji sanitarnych.
Do konkursu zgłosiło się 5 szkół podstawowych z Częstochowy. Każdą z nich mogły reprezentować dwie dwuosobowe drużyny. Łącznie w konkursie udział wzięło 18 uczniów.

Konkurs składał z dwóch etapów: testu teoretycznego dotyczącego branży energetyki odnawialnej oraz branży instalacyjnej (do II etapu jury wyłoniło po 3 drużyny z każdej branży z największą liczbą punktów); części praktycznej, która polegała na wykonaniu określonego zadania (wyrobu) na przygotowanym stanowisku pracy dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz montera sieci i instalacji sanitarnych.

Laureatami konkursu „Otwórz się na zawód” zostali:
– w kategorii technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
1) Filip Kuroń oraz Marceli Kruk ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. L. Zamenhofa (I miejsce);
2) Filip Całusiński oraz Dawid Kruk ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza (II miejsce);
3) Bartłomiej Kolanko i Julia Stempińska ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. M. Konopnickiej (III miejsce);
– w kategorii monter sieci i instalacji sanitarnych:
1) Kacper Wieczorek oraz Dominik Lipiński z SP nr 38 im. L. Zamenhofa (I miejsce),
2) Michał Brzozowski oraz Alan Walczak z SP nr 39 im. M. Konopnickiej (II miejsce);
3) Franciszek Kotnowski oraz Adam Powroźnik z SP nr 37 im. Jana Pawła II (III miejsce).

Nagrody zwycięzcom wręczał m.in. Rafał Piotrowski - naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

fot. ZST

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę