Senatorowie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie podjęli uchwałę o zmianie nazwy uczelni na "Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie". Wcześniej pozytywnie o tym projekcie wypowiedzieli się członkowie Rady Uczelni.

- Na podjęcie decyzji miał wpływ fakt, że jednostki Uniwersytetu uzyskały latem 2022 roku kategorie naukowe A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki tłumaczy Marek Makowski z Biura Promocji UJD w Częstochowie.  - Tymczasem w wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 4 dyscypliny uzyskały kategorię A, 7 dyscyplin B+, a 2 kategorię B – dodaje.

Senat UJD upoważnił jednocześnie rektor uczelni, prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską, do prowadzenia wszelkich działań zmierzających do wykonania podjętej uchwały.

Zmieniając nazwę z uniwersytetu tzw. „przymiotnikowego” na „klasyczny” uczelnia ma szansę dołączyć do grona około 20 najważniejszych uniwersyteckich szkół wyższych w Polsce, co z pewnością wpłynie na zwiększenie jej prestiżu w oczach kandydatów, studentów, partnerów i całego otoczenia. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy teraz do Ministra Edukacji i Nauki, za pośrednictwem którego stosowny wniosek zostanie złożony w Sejmie RP,  a po jego pozytywnym przegłosowaniu trafi do podpisu prezydenta RP.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę