14 grudnia w Zespole Szkól Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie wręczono nagrody laureatom konkursu „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe”.

Konkurs ten jest zwieńczeniem owocnej współpracy szkół technicznych i branżowych oraz pracodawców angażujących się w organizację praktyk zawodowych. Jego celem jest uhonorowanie tych, którzy wyjątkowo zaangażowali się w działania na rzecz rozwoju naszego miasta, uczestnicząc w procesie kształcenia w szkołach technicznych i branżowych oraz w tworzeniu ich pozytywnego wizerunku. To dzięki takim, jak nagrodzeni, przedsiębiorcom częstochowski rynek pracy staje się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika, wiedząc, że jest to jego największy kapitał.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: organizator konkursu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski, kierownik Centrum Obsługi Inwestora UM Anna Tymoshenko, kierownik Referatu Organizacji Oświaty Wydziału Edukacji Katarzyna Centkowska-Wydmuch oraz dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Rafał Dziwis.

Uroczystość poprowadził dyrektor „Gastronomika” Arkadiusz Maślanka. Na tę okazję uczniowie przygotowali występy artystyczne. Nagrody laureatom wręczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, podkreślając, jak duże znacznie dla przyszłości uczniów szkół i tym samym Częstochowy ma rozwój owocnej współpracy między pracodawcami a szkołami kształcącymi przyszłych fachowców rynku pracy. Przedstawiciele Urzędu Miasta wszystkim nagrodzonym w konkursie „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe” złożyli gratulacje.
    
W tegorocznej edycji laureatami zostali: AUTO KOMPLEKS Sławomir Puka, GROHE Polska Sp. z o.o., Grupa ABS, Hotel ARCHE, MASKPOL S.A., Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Częstochowie, Restauracja TORI, ROTEX Agata Robak, SERVECOM.PL Sp. z o.o., STAWOWY GROUP Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., Udziałowiec Sp. z o.o.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę