Dobiegła końca termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie. Inwestycja kosztowała blisko 3,4 mln zł.

Zakres wykonanych robót obejmował: modernizację ścian i stropów zewnętrznych, modernizację wentylacji grawitacyjnej i systemu grzewczego, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych, wymianę parapetów, montaż rynien i rur spustowych, wymianę opaski wokół budynku.

Wykonano też pionową izolację przeciwwilgociową na ścianach fundamentowych i piwnicznych, dokonano wymiany nawierzchni placu za szkołą, dojść i chodników oraz istniejących studzienek rewizyjnych. Ponadto zamontowano wpusty deszczowe, piłkochwyty przy boisku, wyremontowano schody terenowe i daszki nad wejściami do budynku. Pomalowano korytarze, zmodernizowano też schody terenowe i wymieniono parapety wewnętrzne.

Łączna wartość inwestycji to 3 mln 383 tys. zł, z czego 1 mln 809,5 tys. zł – to środki unijne.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę