Uniwersytet Jana Długosza otrzymał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie inżynierskich studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "inżynieria medyczna". 

To kierunek dedykowany absolwentom inżynierskich studiów pierwszego stopnia, trwa trzy semestry i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Studenci kierunku "inżynieria medyczna" zdobędą umiejętności praktyczne pozwalające m.in. na efektywne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inżynieryjno-technicznych w zastosowaniach medycznych. Stąd też w programie studiów położono nacisk na interdyscyplinarny charakter kompetencji absolwenta, wynikający ze zgłaszanych potrzeb przedstawicieli rynku pracy. Konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi pozwoliły zaprojektować dwie specjalności oferowane na kierunku "inżynieria medyczna": "sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej" oraz "biomechanika". Obie specjalności doskonale wpisują się we współczesne trendy rozwojowe w obszarze inżynierii medycznej, inteligentnej medycyny i techniki rehabilitacyjnej.

Praktyczny profil kierunku "inżynieria medyczna" gwarantuje ścisłą współpracę z pracodawcami w zakresie realizacji specjalistycznych zajęć warsztatowych oraz organizacji praktyk zawodowych.

Studia drugiego stopnia na kierunku "inżynieria medyczna" będą koordynowane przez Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Rekrutacja rozpocznie się w lutym 2023, a uruchomienie kierunku planowane jest już od 1 marca 2023.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę