Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie otrzymał europejską nagrodę Eita za innowacyjność w nauczaniu.

Nagroda jest nadawana za wyróżniające się praktyki dydaktyczne, opracowane w ramach programu Erasmus+. Nagrody przyznawane są wyjątkowym projektom, realizowanym w obszarach edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkoleń zawodowych w czterech kategoriach (edukacja wczesnoszkolna, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły branżowe i techniczne).

Zespół Szkół Technicznych otrzymał nagrodę w kategorii szkoły branżowe i techniczne za projekt ,,Europejscy zawodowcy’’ realizowany w latach 2017-2019. Placówka została wyróżniona jako jedyna szkoła techniczna w Polsce i znalazła się wśród 25 laureatów w Europie w swojej kategorii.

Wręczenie nagród odbyło się 27 października, podczas uroczystej gali na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach V Kongresu Edukacji. W imieniu Zespołu Szkół Technicznych nagrodę odebrała koordynator projektu Aleksandra Barasińska.

Kilka dni wcześniej miała miejsce konferencja podsumowująca konkurs, która odbyła się w Brukseli. Szkołę reprezentowała wicedyrektor Agnieszka Tomaszewska.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę