Częstochowscy ósmoklasiści uzyskali lepsze wyniki podczas tegorocznych egzaminów w stosunku do ubiegłego roku – wyższe niż średnie wojewódzkie. Z kolei odsetek zdanych w Częstochowie matur jest na poziomie średniej w województwie śląskim, ale część liceów jest w ścisłej czołówce.      

Jeżeli chodzi o ósmoklasistów do egzaminu z języka polskiego przystąpiło w mieście 2545 uczniów. Średni wynik wyniósł w Częstochowie 64% (w regionie 60,75%).

Egzamin z matematyki zdawało 2543 uczniów - średni wynik w Częstochowie to 60% (w województwie 56,5%). Język angielski zdawało u nas 2553 uczniów. Średni wynik w mieście wyniósł 72%, w całym regionie śląskim - 67,7%.

Jeżeli chodzi o wyniki matur też było one w Częstochowie na satysfakcjonującym poziomie, zwłaszcza w liceach. Ze szkół prowadzonych przez miasto należy wyróżnić I LO im. Słowackiego oraz III LO im. dra Biegańskiego, gdzie zdawalność wyniosła 99% (wśród innych częstochowskich szkół 100% zdanych matur odnotowała Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia oraz I Społeczne LO im. Herberta).

Kolejne miejskie placówki ze świetnym wynikiem matur to: IX LO im. Norwida (98%), II LO im. Traugutta, IV LO im. Sienkiewicza,V LO im. Mickiewicza oraz VII LO im. Kopernika (wszystkie 97%). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że maturę międzynarodową w „Traugutcie” zdało 100% uczniów.

Ze szkół technicznych, w których uczniowie muszą dodatkowo mierzyć się z egzaminami branżowymi, dzięki którym otrzymują kwalifikacje zawodowe, wyniki matur zbliżone do  średnich wyników liceów udało się uzyskać absolwentom i absolwentkom Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Sikorskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Żeromskiego. Warto podkreślić, że Techniczne Zakłady Naukowe przy dużej liczbie maturzystów mogą pochwalić się aż 86% zdawalnością egzaminu dojrzałości (przy średniej wojewódzkiej dla techników na poziomie 70%).

Odsetek zdanych matur w Częstochowie we wszystkich typach szkół (licea, technika, szkoły branżowe II stopnia) wyniósł 78%. Warto odnotować, że według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w Częstochowie do matur przystąpiło zdecydowanie najwięcej absolwentów szkół ponadpodstawowych (blisko 2,8 tys.) wśród wszystkich miast i powiatów województwa śląskiego.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę