Od poniedziałku, 16 maja uczennice i uczniowie klas ósmych mogą zapisywać się do wybranych szkół średnich. Rekrutacja trwa do 20 czerwca włącznie. W Częstochowie, we wszystkich typach szkół na młodzież czeka ponad 3,6 tys. miejsc.

W częstochowskich szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto, dla uczennic i uczniów przygotowano w sumie 3660 miejsc - 1560 w liceach, 1560 w technikach i 540 w branżowych szkołach I stopnia.

By wybrać szkołę ponadpodstawową rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://slaskie.edu.com.pl/.

Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Terminy rekrutacji dostosowane są do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę