Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę, że warunkiem koniecznym do ubiegania się o miejsce w Żłobku Miejskim oraz jego filii jest zaszczepienie dziecka.

Częstochowscy radni podejmowali w tej sprawie dwie próby. Pierwsza uchwała została przyjęta w 2015 roku. Z inicjatywą obowiązkowych szczepień jako kryterium przyjęcia dzieci do miejskich przedszkoli i żłobków wystąpiła radna Jolanta Urbańska (obecnie wiceprzewodnicząca Rady Miasta), która przygotowała dwie odrębne projekty uchwał. Wówczas unieważnił je wojewoda śląski, a jego decyzję podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny. W styczniu 2019 roku radni Lewicy i Koalicji Obywatelskiej podjęli drugą próbę.

Prawnicy wojewody uznali jednak, że prawo oświatowe nie pozwala na uzależnienie przyjęcia dziecka do miejskich przedszkoli i żłobków od posiadania obowiązkowych szczepień. Częstochowska Rada Miasta skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA uchylił decyzję wojewody, a jego skarga kasacyjna została oddalona przez Naczelny Sad Administracyjny. To sprawia, że obie uchwały mogą wejść w życie.

16 grudnia częstochowscy radni przyjęli projekt uchwały dotyczą naboru do Żłobka Miejskiego przy al. Armii Krajowej 66a oraz jego filii przy ul. Sportowej 34a. W tym przypadku obowiązkowe szczepienia będą warunkiem koniecznym do ubiegania się kandydata o miejsce w tej placówce. Chyba że zostały zwolnione z obowiązku szczepień z przyczyn zdrowotnych.

W uzasadnieniu do projektu uchwały przygotowanym przez Jolantę Urbańską czytamy: "Po analizie danych Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych danych Państwowego Zakładu Higieny w pełni zasadnym jest wystąpienie z wnioskiem i zmianę legislacyjną w kwestii zapobiegania i zwalczania choroby zakaźnej. Na mocy art. 68 Konstytucji RP "każdy ma prawo do ochrony zdrowia", paragraf 4 tego przepisu mówi, że władze publiczne są zobowiązane ustawą z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi, przy czym wyraźnie wskazuje się, że mamy obowiązek poddawać się szczepieniom ochronnym.

Inspektor Sanitarny w Częstochowie potwierdza fakt, że niestety w Częstochowie (podobnie jak w całej Polsce) odnotowuje się tendencje odmów szczepień. Zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych częstochowian uzasadnia projekt uchwały mającej na celu zapobieganie wzrostowi zachorowalności, co jest konsekwencją wzrostowej dynamiki odmów szczepień przez rodziców".

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę