Zakończyła się druga edycja "Edu-Akcji", programu wspierającego najmłodszych w roku nauki zdalnej. Skorzystało z niej 2,5 tysiąca dzieci z 13 częstochowskich szkół podstawowych, odbyło się 3,5 tysiąca godzin zajęć.

2. edycja przedsięwzięcia ,,Edu-Akcja –  to wiem, to rozumiem, to umiem” trwała od 1 marca do 10 czerwca. Jej celem było – najogólniej rzecz biorąc – przeciwdziałanie niekorzystnym społecznym skutkom pandemii poprzez zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające dla dzieci wszystkich ośmiu klas szkół podstawowych. Program był odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej przez dyrekcje szkół i pedagogów potrzeby edukacyjne.

Pandemia postawiła przed miastem zupełnie nowe wyzwania w kwestii działania dla dobra dzieci, różnie radzących sobie ze zdalną naukąkomentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. –  ,,Edu-Akcja” powstała w duchu wyrównywania szans, dbania o osoby z różnymi możliwościami – o tych uczących się wolniej, ale i o tych szczególnie zdolnych. Dziękuję wszystkim, którzy mieli swój udział w tym przedsięwzięciu.. Zwłaszcza tym, którzy z naszymi najmłodszymi pracowali bezpośrednio – ich nauczycielkom i nauczycielom.

Kiedy tylko rząd ogłosił pierwszy ,,szkolny lockdown” wiosną 2020 roku, można było się spodziewać, że przejście w tryb nauki zdalnej okaże się eksperymentem zarówno dla dzieci, jak i dla pedagogów – koniecznym, ale o niepewnych rezultatach. W mediach coraz częściej słychać było głosy ekspertów od edukacji, że młodzi ludzie – z rozmaitych powodów – różnie reagują na konieczność kształcenia na odległość, w różnym stopniu z takiej formy korzystają, różnie się do niej adaptują.

W Częstochowie więc już jesienią zeszłego roku powstał pomysł, aby – zgodnie z zasadą wspomagania osób z różnymi potrzebami, zwłaszcza w ,,kryzysowym” czasie pandemii – wesprzeć najmłodszych w taki sposób, aby negatywne konsekwencje zdalnej nauki jak najbardziej ograniczyć – po to, żeby w jak najmniejszym stopniu zaważyły na późniejszych etapach edukacji, nie spowodowały drastycznych różnic w opanowaniu podstawy programowej przez różne grupy dzieci. Stworzenie programu dodatkowych zajęć było więc także perspektywiczną, obliczoną na długi okres inwestycją w najmłodsze pokolenie mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, w ich zdolność przejścia z powodzeniem przez kolejne szczeble wykształcenia, aż po studia wyższe i wejście na rynek pracy.    

2. edycja ,,Edu-Akcji” objęła 13 szkół podstawowych – SP nr 8, 9, 15, 21, 22, 31, 32, 37, 38, 49, 52  oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 4 i 6. W zajęciach  wzięło udział w sumie ok. 2,5 tys. dzieci – w tym pół tysiąca szczególnie zdolnych – a zrealizowano w sumie ponad 3,5 tys. godzin nauki, m.in. z przedmiotów takich jak matematyka, język polski czy języki obce (angielski i niemiecki).  Na dzieci czekały też bardziej nietypowe, twórcze zajęcia – jak np. robotyka czy koło teatralne w Szkole Podstawowej nr 38. Z zajęć skorzystały także przygotowujące się do egzaminu uczennice i uczniowie klas ósmych. Przebieg ,,Edu-Akcji” był na bieżąco monitorowany i koordynowany  przez miejski Wydział Edukacji oraz Komisję Edukacji Rady Miasta (z jej przewodniczącym, a zarazem współinicjatorem akcji – Dariuszem Kapinosem), dzięki regularnym konsultacjom z dyrekcjami szkół.    

Podsumowanie akcji odbyło się 11 czerwca w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Szczytowej – i było kolejną okazją do bardzo aktywnego, pożytecznego spędzania czasu. Towarzyszyły mu bowiem warsztaty dla uczennic i uczniów ze szkół zaangażowanych w projekt – od chemiczno-fizycznych, przez modelarskie, ceramiczne i decoupage, po robotykę. Były też przedstawienia i występy muzyczne.  

Łączny bilans obu edycji ,,Edu-Akcji” to 3,5 tysiąca uczestników i 5,5 tysiąca godzin nauki, bo podczas jej pierwszej odsłony, od 15 października do 19 grudnia 2020 roku, z zajęć skorzystało ok. 1 tys. dzieci w 8 szkołach podstawowych –  odbyło się wówczas blisko 2 tys. godzin lekcyjnych.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę